Welcome to Our Website

TỔNG QUAN VỀ FONT CHỮ TRONG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Chính xác thì phông chữ là gì? Font chữ có ngụ ý gì, mỗi font chữ thể hiện một điều gì?

Khái niệm font chữ

Phông chữ là một thuật ngữ đề cập đến một tập hợp toàn bộ các ký tự (ký tự) và đặc điểm (thuộc tính). Điều này, khi được sử dụng cùng nhau, có thể tạo ra một văn bản hoàn chỉnh nhất quán về hình dạng và kích thước.

Phông chữ là một tập hợp các chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt và dấu chấm câu. Đồng thời, phông chữ phải có những nét độc đáo và nhất quán, không thể sửa đổi (lỗi phông chữ) về kiểu dáng và kích thước. Hiện tại, chúng tôi có quyền truy cập vào hàng triệu kiểu chữ cho nhiều ngôn ngữ.

Về cấu trúc và cách diễn đạt, mỗi ngôn ngữ đều có những đặc thù riêng. Do đó, các ngôn ngữ khác nhau sẽ sử dụng các kiểu chữ khác nhau.

Các kiểu font chữ

Hiện nay, có hàng triệu kiểu font chữ khác nhau, mỗi kiểu font chữ có một phong cách riêng. Tuy nhiên, các kiểu phông chữ thường được phân thành ba loại: phông chữ serif, kiểu chữ sans serif và kiểu tự do.

Font san serif – Phông chữ không chân

Phông chữ không có dấu gạch ngang ở cuối và đầu ký tự, nét thẳng và nét tròn là kiểu font chữ sans serif. Điều này đề cập đến việc liệu điểm bắt đầu và điểm kết thúc của các nét có được làm tròn đến tận cùng hay không.

Các kiểu chữ Sans serif thường được sử dụng cho các tài liệu ngắn gọn (slide, tờ rơi, tài liệu quảng cáo ..). Phông chữ sans serifs cũng thường được sử dụng cho các thiết bị hiển thị như trang web, phim, v.v.

Font serif – Phông chữ có chân

Ngược lạ của kiểu font sans serif là serif. Phông chữ Serif có các nét gạch ngang ở đầu và cuối các nét của chúng. Đường này có nhiều dạng và độ dày khác nhau, nhưng chúng thường vuông góc với nét vẽ.

Phông chữ Serif thường được sử dụng trong các tài liệu hành chính, ấn phẩm và giáo dục. Trong trường hợp cỡ chữ nhỏ, nó cho cảm giác chắc chắn và an toàn.

Font chữ Freestyle

Phông chữ với phong cách tự do, đôi khi được gọi là phông chữ sáng tạo. Cấu tạo của những kiểu chữ này rất phức tạp và xoắn. Các hoạ tiết đôi khi được áp dụng cho các kiểu chữ đã được Việt hoá.

Chúng tạo ra một tuyên bố và thể hiện sự tinh tế của cá nhân bạn. Chúng tôi thường xuyên bắt gặp các kiểu chữ sáng tạo trong các thiết kế như thiệp mời đám cưới, ấn phẩm truyền thông, biểu ngữ thương mại, v.v.

 

Leave a Reply